Пазандалик

Олчали торт

Чоп этилди Mart 31, 2020 Олчали тортda fikr bildirishni o'chirish

Керакли махсулотлар:

Бисквит учун:

9 дона тухум,
180 гр шакар,
130 гр ун,
0.5 чой кошик хамир кавартмаси,
80 гр какао кукуни.
 Крем учун:

300 гр сариёг,
400 гр куйлтирилган сут.
Начинкаси учун:

2.5 стакан данаксиз олича ёки гилос (яхлатилган ёки банкага беркитилган булса хам булади),
0.5 стакан арок, коняк ёки вино,
2 ош кошик шакар.
Шоколадли глазур учун:

150 гр шоколад,
180 гр каймок,
30 гр шакар
25 гр сариёг.
Тайёрланиши:

Бу торт номи билан маст олича булиб, тортни тайёрлашдан 1 кун олдин 2.5 стакан данагидан тозаланган олича ёки гилоага 2 ош кошик шакар солиб энгил аралштириб, ярим стакан спиртли ичимликлардан арок, коняк ёки вино солиб ва устини ёпиб хона хароратида 1 кун колдирамиз (банкака беркитилган беданак гилос ишлатилса шакар солинмайди. Болалар учун булса спиртли ичимликлар урнига сув ишлатиш мумкин).

Бискивит тайёрлаб оламиз. Бунинг учун 9 дона тухумларнинг оки ва саригини алаохида килиб ажратиб олиб, оппок тусга киргунча тухум оки купиртирамиз. Сунг 90 гр шакар оз оздан солиб купиртириш давом этирилади. Алохида идишгатухум сариги ва 90 гр шакар солиб, оппок тусга киргунича купиртирамиз.

Алохида идишга ун, хамир кавартмаси ва како кукини биргаликда элакдан утказиб аралаштириб оламиз. Тухум саригили массага, тухум окининг ярмини солиб охиста аралаштириб, сунг оз оздан унли аралашмани солиб асталик билан кушилади ва колган тухимнинг окини кушиб,  бир йуналишда юкоридан паста ковлаган холада бир хил масса булгунча кушамиз.

Олдиндан тайёрлаб куйилган пиширик когоз тушаб ёгланган 26 см колибга бисквит хамири солиб, текистлаймиз. Олдиндан киздирилган духовкада 170-180 даражада иссикликда 50-60 дакика давомида пиширамиз. Пишганини билиш учун гугурт чупи билан текширилади.

Пишган бисквитни озрок колибга турган холда совутиб, сунга колибдан кучириб олиб. пиширик когозларини олиб 5 соат совутгани куямиз.

4-5 соатдан сунг начинкани тайёрлашни бошлаймиз. Оличани суви силкиши учун елакга солиб сувуни туширамиз, суву бизга бисквутни намлантириш учун керак булади.

 Энди крем тайёрлаб оламиз. Сариёг хона хароратида юмшаган булиши керак. Сариёгни миксернинг юкори кисмига куйиб оппок тусга кириб, икки баравар кутарилгунча купиртирилади. Купртириш давом этган холда куюлтирилган сут солиб крем тайёрлаб оламиз. Хохишга кура узингиз ёктирган сариёгли крем ёки шарлота, кайнатма ёки каймокли кремлардан фойдаланишингиз мумкин. Маст оличали тортимиз учун крем тайёр безатиш учун 2-3 ош кошик кремдан олиб куямиз.

Совуган бискивитимизни устидан 1.5 см калинликда кесиб оламиз. Колган бискивитни ичи, юмшок кисмини уйлиб оламиз. Бискивитни ушоги биркисми безак учун олиб куямиз, колгани майдалаб олича билан бирга кремга солиб аралаштирилади.  

Ичи уйиб олинган бискивит оличадан чикган шарбати билан намланади. Кремли начика солиб иккинчи бисквит булаги билан ёпиб совутгичга куямиз. 

Тортимиз совигунча шоколадли глазур тайёрлаб оламиз. Идишга каймокга ва шакар солиб, шакар еригунча киздирамиз. Бошк идишга шокалдларни майдалаб оламиз ва каймокли массани солиб аралаштирамиз, ялтирок булиши учун сариёк соламиз бир хил масса булгунча кушамиз.

Эритиб олган шоколадли глазуримисни торт юситдан куюб чикилади ва бир хил текислаб чикилади. Сунг тортнинг ён томонларига шоколад кириндиси ёки орасидан олиб куйилган бисквит ушогларини сепиб чикамиз. Саклаб куйилган кремдан торт юзини безатиб, олича териб чикилади. Торт устки кисми очик жойига хам ушок сепиб безатамиз.  Маст олича тортимиз тайёр 3 соат совтгичга саклаймиз танавул килишдан 1 соат олдин совутгичдан чикарилиши керак.